Home

Welkom bij StudentVet!
Wij leveren studenten diergeneeskunde aan dierenartsenpraktijken met één overkoepelend doel: de diergeneeskunde in Nederland naar een hoger niveau brengen!

Door de veranderingen in de veterinaire sector (denk onder andere aan de sectorgroei, het toenemende tekort aan dierenartsen en de toenemende vraag naar hoog kwalitatief diergeneeskundig advies) is een samenwerking tussen studenten diergeneeskunde en dierenartsen onvermijdelijk.

Met StudentVet gaan wij voor een sterke en nauwe samenwerking tussen studenten diergeneeskunde en de dierenartsenpraktijken in Nederland. Dit doen wij door studenten diergeneeskunde te laten werken in dierenartsenpraktijken, waardoor de veterinaire ervaring van de student toeneemt, de werkdruk op de dierenartsenpraktijk afneemt en het werkplezier toeneemt. Een direct gevolg van deze samenwerking is een sterk veterinair netwerk, waardoor zicht ontstaat op de nieuwe generatie dierenartsen voor de praktijken en zicht op een startbaan voor de student.

hand-holding1.jpg