Over StudentVet

Wat doet StudentVet?
StudentVet zendt masterstudenten diergeneeskunde uit naar dierenartsenpraktijken voor het verrichten van veterinaire werkzaamheden. StudentVet is opgezet met het doel de werkdruk binnen de veterinaire praktijk te verminderen en de eerste- en tweedelijnservaring van de diergeneeskunde student te vergroten. Een vernieuwing binnen de diergeneeskunde!


Missie
StudentVet staat voor meer werkplezier binnen de veterinaire praktijk en een optimalisatie van de diergeneeskunde.

StudentVet speelt in op de huidige trends gaande op de veterinaire markt. Zowel onze studenten, onze dierenartsen als veterinaire ondernemers zoeken naar een oplossing. StudentVet biedt deze oplossing.


Hoe werkt het?

  1. Aanmelding van studenten diergeneeskunde en dierenartsenpraktijken bij StudentVet
  2. Het duidelijk in kaart brengen van de wensen van beide partijen
    Voor dierenartsenpraktijken volgt hierna eventueel het plaatsen van een vacature op onze website, Facebook- en LinkedIn-pagina
  3. Het vinden van een juiste match tussen student en dierenartsenpraktijk
    Dit gebeurt middels verschillende sollicitatie- en selectieprocedures
  4. Het tekenen van contracten
  5. Starten met de werkperiode
  6. Continue evaluatie en terugkoppeling tussen StudentVet, de studenten en de dierenartsenpraktijken