Trends in de veterinaire sector

Wat zijn de trends in de veterinaire sector en hoe biedt StudentVet een oplossing?

Een toenemend tekort aan praktiserende dierenartsen ten gevolge van de vergrijzing en de feminisering gaande op de veterinaire markt
> Oplossing: de student geeft direct extra arbeidskracht én zicht op een eventuele nieuwe, al opgeleide, dierenarts voor de praktijk (personeel kan al vanaf het begin af aan ‘gescout’ worden)

Een toenemend aantal jonge dierenartsen met burn-out gerelateerde klachten en hierdoor uitval uit het beroep
> Oplossing: indien een student al tijdens de studie ervaring, oriëntatie en zelfvertrouwen opdoet in het veterinaire werkveld, zullen de stress gerelateerde klachten van het net afgestudeerd zijn afnemen

Een alsmaar toenemende volumegroei en stijging van de omzet binnen de branche gezelschapsdieren
> Oplossing: méér werk betekent een grotere behoefte aan arbeidskracht. Met een toenemend tekort op dierenartsen betekent dat deze arbeidskracht vanuit een andere hoek moet komen, zoals de studenten

Door een stijging in het online productverkoop verplaatst de omzet van een dierenartsenpraktijk zich richting het gebied van handelingen en advisering
> Oplossing: in deze advisering is de recente wetenschappelijke kennis van een diergeneeskunde student onmisbaar

Het verhogen van de kwaliteitseisen die diereigenaren stellen op het gebied van dierwelzijn en diergezondheid
Oplossing: door samen te werken, creëren we een sterke basis voor goed onderbouwde hoog-kwalitatieve veterinaire zorg voor ieder dier

Het uitbreiden van openingstijden en aan huis service van praktijken
> Oplossing: studenten zijn flexibel en kunnen voor elke klus, op elk tijdstip in de week worden ingezet

Bron: Marketingrapport Dierenartsenpraktijken 2018